Kultūra

Godīgums

Godīgums ir mūsu darba pamatnostādne. Godīgums var veicināt cilvēku reputāciju un nozares uzplaukumu.

Kvalitāte

Kvalitāte ietver cilvēku kvalitāti, produktu kvalitāti un uzņēmuma kvalitāti. Tas ir vērtības un cieņas sākumpunkts.

Uzcītība

Ar "centību" apzīmē strādīgu un uzņēmīgu. Tā ir mūsu pastāvīgā darba attieksme.

Jauninājumi

Izpratne par tēmu “Tie, kas neveic jauninājumus” tiek mudināta Guosheng darbiniekus turpināt pastāvīgu jauninājumu ieviešanu.